Bärgning Värmland LA Bärgningstjänst AB
Dygnet runt
Året runt
Telefon
Rikstäckande
020 38 38 38
Lokalt
020-383838
Rikstäckande
020 38 38 38

Tjänster

Jag godkänner att uppgifter hämtas från Transportstyrelsen samt eventuellt används av Falck i försäljningssyfte.

  • Kollision
  • Utelåst
  • Tekniska fel
  • Stöld
  • Punktering
  • Motorproblem
  • Elproblem
  • Dikeskörning
  • Brand
  • Drivmedelsbrist

Hyrbil
Hotell
Fortsatt resa